Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay


THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3852.092   Fax: 0215.3852.092
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

 

HỌ TÊN, CHỨC DANH, BỘ PHẬNĐIỆN THOẠI
I. LÃNH ĐẠO PHÒNG 
1Trưởng phòng 
 Trần Thị HiếuĐT:  0215.3852.454 
DD: 0912.079.880
2Phó trưởng phòng 
 Lương Hồng ThuĐT: 0215.3852.396
DD: 0916.644.160
II. CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG
1Bộ phận Chuyên mônĐT: 0215.3852.197
 Trần Thị Vân Anh - Chuyên môn THCS (trưng tập)DĐ: 0123.8271.545
 Bùi Văn Bắc - Chuyên môn THCS (trưng tập)DĐ: 01232.903.139
 Lò Thị Viên - Chuyên môn Tiểu họcDĐ: 0947.955.460
 Trần Hữu Đức – Chuyên môn GDTC (trưng tập)DĐ: 0168.347.0208
 Phùng Thị Dung - Chuyên môn Mầm non (trưng tập)DĐ: 0167.2146.810
 Trịnh Thị Điệp - Chuyên môn Mầm non (trưng tập)DĐ: 0164.3521.756
2Bộ phận Tổ chức cán bộ - Kiểm traĐT: 0215.3852.411
 Hà Văn ChungDĐ: 0888.910.866
3Bộ phận Thống kê - Tổng hợpĐT: 0215.3852.219
 Phạm Văn DươngDĐ: 0912.637.688
 Mào Thị VânDĐ: 0946.118.628
4Bộ phận Tài vụĐT: 0215.3852.460
 Đỗ Thị XiêmDĐ: 0919.993.966
5Bộ phận Cơ sở vật chấtĐT: 0215.3852.460
 Phạm Thị Nhàn (trưng tập)DĐ: 0911.138.369
6Bộ phận Văn thư - Thủ quỹĐT: 0215.3852.092
 Hoàng Thị HoaDĐ: 0984.590.817
III. CÔNG ĐOÀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐT: 0215.3852.396
 Lương Hồng Thu - Chủ tịch Công đoànDĐ: 0916.644.160
IV. CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 Trần Thị Hiếu - Bí thư Chi bộDĐ: 0912.079.880