Monday, 19/04/2021 - 15:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 • Bùi Văn Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   0832903139
  • Email:
   bacpgd2015@gmail.com
 • Hà Văn Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TCCB-Tổ trưởng
  • Email:
   havanchung1985@gmail.com
 • Lò Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CM Tiểu học
  • Email:
   viencm1970@gmail.com
 • Phùng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn Mầm non - Y tế
  • Email:
   dungcmmnpgd@gmail.com